Disclaimer

Mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan kandungan yang berisi maklumat tentang salah satu atau semua perkhidmatan yang disediakan di PetuaSihat.net yang mereka semua mengikut peraturan permainan yang telah dimasukkan ke dalam tempat dan ia telah diputuskan oleh pemilik blog PetuaSihat.net itu sendiri.

PetuaSihat.net tidak bertanggungjawab bagi apa-apa tindakan yang berkaitan dengan data/maklumat yang kami sediakan kepada anda. Kami maklumat sukan dan memberitahu, kami berhak untuk melakukan beban, beban dengan pembatalan, pengubahsuaian, dan mengalih keluar sebarang maklumat yang telah dibentangkan di PetuaSihat.net.

Semua data atau maklumat yang disediakan di PetuaSihat.net hanya semata-mata digunakan sebagai bahan rujukan sahaja, dan tidak dijangka matlamat lain yang boleh memudaratkan pihak kami dan pengunjung lain.

Kita sebagai admin PetuaSihat.net memohonkan kebenaran kepada pengunjung jika ada penghantaran maklumat apa-apa atau data yang kita sampaikan kurang boleh diterima atau tidak memuaskan anda kerana kami sudah cuba sedaya mungkin untuk menyampaikan perkara yang terbaik. Dan jika ada kesalahan yang berlaku pada kami berkaitan dengan hak cipta kita meminta dengan dengan bersungguh-sungguh untuk memberikan maklumat mengenainya melalui form Contact Us. Tujuannya supaya kami boleh membuat perubahan, pemotongan atau lain-lain tindakan untuk menyelesaikan perkara tersebut.